Twitter response:
Montessori Úsměv

Výtěžek z jarmarku

Milí rodiče a milé děti,

rádi bychom vám sdělili konečnou výši výdělku z našeho Jablíčkového jarmarku, ke kterému všichni – děti, rodiče i pedagogové přispěli svým dílem.

Po odečtení všech nákladů je celkový zisk: 2920,- Kč.

Naši ptáčci mají krmení zajištěné.        Děkujeme.