Twitter response:

Naše motto

Montessori pedagogika

Co děláme?

Akce


O nás

Škola Úsměv je soukromá montessori škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děti během školní docházky plní výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dochází však k nim jinou cestou: pracují ve věkově smíšených třídách, učí se v blocích, plánují a organizují si činnost většinou samy, jsou hodnoceny slovně s důrazem na sebehodnocení. Vyučování je postaveno na vlastní samostatné vzdělávací činnosti žáka, která vychází z jejich potřeb a zájmů.

Škola se snaží vytvářet bezpečné prostředí, tak, aby naplňovala svou vizi vybudovat školu spokojených dětí, rodičů a učitelů.

Přijímáme i starší děti

Pro školní rok 2019/2020 přijmeme několik žáků do 3. a 4. třídy.

Informace získáte ve škole, tel.737146336, mail: usmev2017@seznam.cz

Náš letáček ke stažení.


Aktuality