Twitter response:

Výlet do ZOO

Ve čtvrtek se vydáme do ZOO v Ostravě. Děti z 1M kromě návštěvy v ZOO zažijí i výukový program s názvem Les všemi smysl, děti ze 2M budou mít možnost během prohlídky zoo prezentovat své práce o vybraných živočiších a přesvědčit tak ostatní, že vše, o čem budou při svých výstupech hovořit, je pravda :-).

Celé dopoledne strávíme venku, proto je nutné mít teplé a vhodné oblečení a obuv, v batohu svačinu, pití a určitě i pláštěnku. Děti ze 2M si přibalí své poznámky k prezentaci.