Twitter response:
Montessori Úsměv

Šablony Úsměv

Šablony Úsměv
Projekt škola realizuje od 1. 9. 2018 do 31. 7. 2020. Jednotlivé šablony probíhají ve škole i
Ve školní družině. Na jejich realizaci se podílejí pedagogové, ale i odborníci, zejména z řad rodičů.
Šablony probíhající ve škole:
2.II/10 Tandemová výuka
2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu
2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Šablony probíhající ve školní družině:
2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
2.V/8 Zapojení odborníka do vzdělávání v ŠD/ŠK
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK