Twitter response:
Montessori Úsměv

Rozvrh hodin 2M

Rozvrh hodin ve školním roce 2020/2021

Třída: II.M (4., 5.)

 

 

Po

1.blok

8,30 – 10,45

Česmat (2+1)

 

Přestávka

10,45 –

11,00

2. blok

11,00 – 11,45

Aj

Oběd

11,45 – 12,30

                            

2. blok

12,30 – 13,15

Tv

 

Út

1.blok

8,30 – 10,45

Inf.(1+0) – 5.r.

Česmat(1+0)-4.r.

Aj (2)

 

Přestávka

10,45-11,00

2. blok

11,00 – 11,45

Kv (Vv)

Oběd

11,45 – 12,30

 

2. blok

12,30- 13,15

Kv (Vv)

 

St 

1.blok

8,30 – 10,45

Tv

Česmat (2+0)

 

 

 

Přestávka

10,45-11,00

2. blok

11,00 – 11,45

Česmat (0+1)

Oběd

11,45 – 12,30

2. blok

12,30 – 13,15

Kv (Pč)

 

Čt

1.blok

8,30 – 10,45

Česmat (1+2)

 

Přestávka

10,45-11,00

2. blok

11,00 – 11,45           

Kv (Hv)                        

Oběd

11,45 – 12,30

 

2. blok

12,30 – 13,15

Kv

 

1.blok

8,30 -10,45

Česmat(2+1)

 

Přestávka

10,45-11,00

2. blok

11,00 – 12,30  

 Kv

Oběd

11,45 – 12,30                                     

 

 

2. blok

12,30 – 13,15

Kv

Vysvětlivky zkratek:

Česmat – blok předmětů Čj a M

Kv – Kosmická výchova – blok předmětů zahrnující vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Umění a kultura a Člověk a svět práce

Aj – Anglický jazyk

Tv – Tělesná výchova

Inf – Informační a komunikační technologie