Twitter response:
Montessori Úsměv

Naše motto

Montessori pedagogika

Co děláme?

Upozornění

Dokončujeme pro vás nové webové stránky!

Navštívit je můžete na :  https://usmev.edupage.org

Staré stránky již nebudou aktualizovány.

Akce


O nás

Škola Úsměv je soukromá montessori škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Děti během školní docházky plní výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dochází však k nim jinou cestou: pracují ve věkově smíšených třídách, učí se v blocích, plánují a organizují si činnost většinou samy, jsou hodnoceny slovně s důrazem na sebehodnocení. Vyučování je postaveno na vlastní samostatné vzdělávací činnosti žáka, která vychází z jejich potřeb a zájmů.

Škola se snaží vytvářet bezpečné prostředí, tak, aby naplňovala svou vizi vybudovat školu spokojených dětí, rodičů a učitelů.

Aktuality