Twitter response:
Montessori Úsměv

Zřizovatel

 

 

       Naše Montessa, z.s.

K Přehradě 388/44

Havířov

736 01

2001199487/2010, vedený u FIO banky, pobočka Havířov