Twitter response:
Montessori Úsměv

Zahájili jsme nový školní rok

V pondělí 2. 9. jsme v naší škole slavnostně zahájili třetí školní rok. Letos je nás již více než 30, a tak se o prvňáčky mohli starat jejich starší kamarádi. Přivítali je ve škole, ukázali jim i jejich rodičům jednotlivé třídy, a pak už se společně usadili na koberec, aby mohlo slavnostní zahájení začít. Třídní učitelka I.M Iveta přivítala děti i rodiče, ale také hosta – Mgr. Daniela Vachtarčíka, který se jako radní Města Havířova zahájení nového školního roku zúčastnil a přinesl 11 prvňáčkům pěkné dárky. Po krátkém úvodním slovu ředitelky školy pozdravil všechny přítomné pan Vachtarčík, který popřál dětem hodně radosti z učení, učitelům zvídavé žáky a škole další úspěšný rozvoj. A pak už si noví žáci museli poradit s otevřením školním brány, aby se z nich mohli stát opravdoví školáci. Nakonec to zvládli všichni, i když někteří nesměle, potichu a třeba i se slzičkami v očích.

Dětem, učitelům, vedení školy i rodičům tak začal školní rok 2019/2020.

.