Twitter response:

Žádost o uvolnění žáka z družiny