Twitter response:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání