Twitter response:
Montessori Úsměv

Volba stravy

Děti mají možnost volby stravy ze dvou jídel, volba je možná po přidělení čísla čipu a následném nastavení hesla.

Přihlásit se můžete přes odkaz:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0077

Naše škola má identifikační kód 0077.