Twitter response:
Montessori Úsměv

Uklidíme zahradu, ať můžem hrát na babu

Slogan jsme zvolili již při plánování celoročních akcí. A dnes jsme opravdu zahradu uklízeli, aby si děti mohly hrát a učit se venku. Po dlouhé zimě bylo práce víc než dost. S dětmi jsme začali s úklidem hned po obědě a postupně se k nám přidávali rodiče.  Poděkování patří všem rodičům, kteří obětovali svůj volný čas a zapojili se do společné práce. Největší dík chceme vyjádřit těm, kteří si přivezli nářadí a dokázali svou několikahodinovou usilovnou prací naši zahradu zase trošku zkrášlit – rodičům Shanti, rodičům Lukáše, mamince Andreje, tatínkovi Terezky, mamince Anežky a tetě Anežky. Někteří rodiče podpořili brigádníky malým občerstvením, proto děkujeme i jim. A tak největší kaňkou dnešního společného úklidu je, že v zápalu práce jsme zapomněli na památeční fotografie. Příště!