Twitter response:
Montessori Úsměv

Třídní schůzky/konzultace

 

Konzultace probíhají 2x ročně a účastní se jich dítě, zákonný zástupce a učitel. Slouží k vzájemné informovanosti všech zúčastněných o aktuálním pokroku dítěte ve vzdělávání.

 

Třídní schůzky probíhají nejméně 2x ročně, jsou určeny hromadně všem rodičům z jednotlivých trojročí a jejich cílem je seznámit rodiče s aktualitami ze života školy.

 

V červnu probíhá třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.