Twitter response:
Montessori Úsměv

Stravování žáků

Stravování žáků

Montessori ZŠ Úsměv má uzavřenu smlouvu o poskytování stravování žáků školy ve školní jídelně při ZŠ M. Kudeříkové.

Stravné pro školní rok 2017/2018 je stanoveno ve výši 22,- Kč za 1 oběd.

Platbu za stravné si zákonní zástupci žáka navedou jako inkasní platbu ze svého účtu, jen v září zaplatí hotově 396,- Kč a zálohu na čip 100,- Kč přímo v kanceláři školy.

Rodiče jsou povinni hlídat odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte ve škole. Nárok na dotovaný oběd má dítě jen první den nepřítomnosti ve škole.

Děti mají možnost volby stravy ze dvou jídel, volba je možná po přidělení čísla čipu a následném nastavení hesla.

Přihlásit se můžete přes odkaz:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0077