Twitter response:

Společné svačinky

Termíny společných svačinek jsou pro 1M vyvěšeny na nástěnce u třídy, prosím, vyfoťte si je.  Děti ze 2M je mají vypsány v deníčku.