Twitter response:
Montessori Úsměv

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší školy vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru.

Motivační název ŠVP Montessori s úsměvem vyjadřuje záměr vybudovat školu spokojených dětí, rodičů i učitelů. Chceme směřovat k vytváření prostředí s příznivým klimatem, v němž bude uplatňován respekt jeden k druhému i sobě samému.

ŠVP je volně přístupný v prostorách školy – třída 1. M.