Twitter response:
Montessori Úsměv

Školné

Výše školného činí 3 500Kč měsíčně.

Školné se hradí po dobu 10 měsíců – tedy za školní rok.