Twitter response:
Montessori Úsměv

Projekty

Informace pro organizace pracující s dětmi a mládeží

Naše Montessa, z.s. se rozhodl zapojit do výzvy OP VVV č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání a v případě získání podpory bude od ledna příštího roku realizovat projekt s názvem “Pracujeme s úsměvem“. Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jenž se věnují práci s mládeži prostřednictvím neformálního vzdělávání.  Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání, tj. děti a mládež, se budou moci zapojit v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu.