Twitter response:
Montessori Úsměv

Pracujeme s úsměvem

Název projektu: Pracujeme s úsměvem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0014886

Operační program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Realizátor: Naše Montessa, z.s.

Realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2023

Výše dotace: 1 130 760,00 Kč

 

Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jenž se věnují práci s dětmi prostřednictvím neformálního vzdělávání ve spolku Naše Montessa v Havířově. Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o vzdělávání v gramotnostech, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání budou podpořeni v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu.