Twitter response:
Montessori Úsměv

Návštěva p. primátorky

Ve středu 6. 9. 2017 navštívila naši školu primátorka města Havířova paní Jana Feberová společně s kronikářkou města, tiskovou mluvčí, redaktorkou radničních listů a panem fotografem.

Nejprve všichni krátce pohovořili s ředitelkou školy o tom, čím je škola jiná než klasické základní školy, jakým způsobem bude probíhat výuka a hodnocení žáků a hosté se zajímali i o to, jak se žáci srovnají s přechodem na klasickou základní školu, když ukončí 5. ročník nebo se třeba přestěhují.

Poté se paní primátorka společně s ostatními vydala za dětmi. Strávili necelou půlhodinu ve výuce, paní primátorka popřála dětem i paní učitelce hodně úspěchů ve školní práci, předala dětem malou sladkost a vyfotila se s nimi v symbolické bráně, která se jim první den otevřela, aby se mohli stát školáky.