Twitter response:
Montessori Úsměv

Náš tým


Zakladatelky:

Mgr. Pavla Slamečková               Mgr. Iveta Bednarzová                   Ing. Alena Vaško

       ředitelka školy                              hlavní učitelka                            provozní manager

                                                                    učitel 1M

Rosteme:

Mgr. Jaroslav Hájek                       Mgr. Markéta Tirdilová                  Mgr. Barbora Velčovská         

        učitel  2M                                   asistent pedagoga                       lektor anglického jazyka

                                                                                                                                učitel 2M

 Helena Hlaváčová

    vychovatelka

 

Mgr. Pavla Slamečková

Má dětská touha stát se paní učitelkou se naplnila díky absolvování studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor Český jazyk a Občanská nauka. Celou pracovní kariéru jsem se dále vzdělávala v různých pedagogických disciplínách a mimo práci se znovu věnovala dětem. Úspěšně jsem vedla skupinu mažoretek DIXI, vedla jsem kroužky ve škole a v posledních letech aktivně pracuji s dětmi ve Folklórním souboru Vonička. Veškerá práce s dětmi mi vždy přinášela radost a motivovala mě k dalším nápadům a aktivitám, jen práce v klasické škole mi potřebnou motivaci a energii přestala dodávat. A tak jsem se rozhodla, že ve svém životě udělám změnu. Zůstala jsem s dětmi, ale ve škole, která mi umožňuje chodit do práce s úsměvem.

Mgr. Iveta Bednarzová

Od malička jsem se chtěla starat o malé děti. Když se v sousedství narodilo miminko, už jsem zvonila u dveří s prosbou, zda bych mohla vozit kočárek. Má profesní cesta tedy byla jasná. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Krnově a pracovala v mateřské škole. Distančně jsem dokončila studium speciální pedagogiky a poté i učitelství 1. stupně. Své vzdělání jsem doplnila studiem k výkonu specializačních činností v oblasti environmentálního vzdělávání. Práce na základní škole mě velmi bavila, přesto jsem poznala, že klasická škola pro mne nebude tou pravou cestou. Hledala jsem směr výchovy, který by reagoval na individuální potřeby každého dítěte, na jednotlivá vývojová stádia. Velkou výzvou pro mě bylo pěstovat v dětech vnitřní motivaci hledat a chtít vědět. Proto jsem se začala intenzivně vzdělávat v oblasti montessori pedagogiky. Vedle řady krátkodobých seminářů, zaměřených na dílčí oblasti montessori vzdělávání, jsem absolvovala diplomový kurz Společnosti Montessori ČR a získala tak Český národní diplom Montessori.

V současné době patřím k lidem, kteří chodí do práce s radostí a vidí v ní smysl. Jsem hlavní učitelka a garant montessori pedagogiky. Vedu kurz Předškolák, kde připravuji děti na jejich životní změnu 😊.

Jméno Iveta prý přisuzuje své majitelce schopnost předávat energii a udávat směr, stejně tak, jako luk určuje směr vystřelenému šípu. Věřím tedy, že se to promítá i do mého působení na děti.

Ing. Alena Vaško

Vystudovala jsem obor Městské stavitelství na stavební fakultě VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Po vysoké škole jsem pracovala jako asistent projektu při implementaci SAP v Bratislavě. Následně jsem působila v obchodě a marketingu v pozici obchodního manažera, který se zabýval nákupem, prodejem materiálu a služeb nejen na území ČR v oblasti důlního průmyslu. První dvě mateřské dovolené jsem trávila pracovně, při třetí jsem změnila priority a rozhodla se více věnovat svým dětem, tato skutečnost se promítla i do rozhodování kam budou směřovat mé profesní kroky následně.

Ráda přijímám nové výzvy, a proto mě velmi nadchla myšlenka pomoct při zrodu Montessori školy v Havířově. Má role byla pomoct s organizačními věcmi, doplnit strukturu a zajistit finance potřebné pro rozjezd. Práci v našem si opravdu užívám.

V Montessori metodě vzdělávání obdivuji, že se děti učí rozhodování, samostatnosti, cíle a tempo si mohou určit sami. Učí se základním pravidlům, jako je zodpovědnost a že se věcí musí naplánovat, začít, dokončit a zkontrolovat případně se poučit z chyb. S ohledem, že této alternativní cestě vzdělávání věřím a uvědomuji si, že může velice ovlivnit naše životy, jsem své děti k nám do školy zapsala. Možná Vás napadne otázka, proč u nás nemám všechny 3 děti, protože pro mého nejstaršího syna nemáme bohužel otevřenou třídu :-).

Svůj volný čas trávím ráda aktivně a se svými dětmi. Velmi ráda cestuji.  

Mgr. Jaroslav Hájek

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Ostravě, v mnoha kurzech a školeních si zvyšuji svou kvalifikaci. V tomto roce absolvuji akreditovaný kurz montessori pedagogiky pod vedením německého pedagoga Clause-Dietera Kaula. Mám rád sport, kulturu a vůbec se nerad nudím. Založil jsem amatérský divadelní soubor Skřítek, pro který jsem psal a režíroval mnoho her, absolvoval jsem mnohasethodinový kurz praktické režie vedený předními českými divadelníky. Při gymnáziu Studentská v Havířově jsem otevřel Havířovskou bridžovou akademii, v níž seznamujeme zájemce s touto jedinečnou karetní hrou a lovíme v našem originálním osmiletém kurzu talenty, kteří pak naši republiku reprezentují po celém světě. Založil jsem několik amatérských kapel, v současnosti působím ve skupině Hajaja.

Mgr. Barbora Velčovská

Jmenuji se Barbora Anna Velčovská a pracuji v Montessori škole Úsměv jako průvodce/učitelka. Mám současně na starosti výuku anglického jazyka ve druhém dvojročí a kroužek Konverzace anglického jazyce s dětmi v prvním dvojročí. Aby se děti cítily v bezpečí, tak jsem pro ně k dispozici také jako zdravuška Baruška, v pozici zdravotníka.
Vystudovala jsem Gymnázium Komenského v Havířově a poté Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě. Při studiu jsem pracovala jako učitelka v MŠ Radniční v Havířově, třídní učitelka na ZŠ Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu, vedla jsem odpolední kroužky zobcové flétny a angličtiny na ZŠ Šeříková v Ostravě-Výškovicích. Účastnila jsem se programu Work and travel v USA. V loňském školním roce jsem působila jako učitelka na 1. stupni v neziskové organizaci Okénko ve Velké Británii a v České škole bez hranic v Londýně. Účastním se dětských táborů a letních ozdravných pobytů jako vedoucí, a také lyžařských výcviků a škol v přírodě jako zdravotník. Volný čas trávím ráda v přírodě, se sportem nebo ve společnosti lidí, kteří milují tanec-swing, kde také lektoruji. Na podzim 2019 jsem se zúčastnila Montessori kurzu Jak učit matematiku zábavně, navštívila jsem Montessori ZŠ Na Beránku v Praze, na jaře se zúčastním dalších Montessori vzdělávacích seminářů včetně dalšího vzdělávání v Montessori angličtině. Čím více zodpovědnosti jsou děti schopné přijmout, tím více získávají svobody. Pomáhejme jim v tom společně
😊.

Mgr. Markéta Tirdilová

Jmenuji se Markéta a jsem asistentka pedagoga v prvním trojročí. Vystudovala jsem magisterskou speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě. Zkušenosti s dětmi jsem získávala zejména jejich hlídáním a osobní asistencí dětem s autismem. S těmi jsem také vyrážela na různé výlety a příměstské tábory. Na konci studia jsem poznala Úsměv – školu, která mě okouzlila lidmi, kteří ji tvoří a montessori pedagogika mi přirostla k srdci. Mám pocit, že se každým dnem něco nového učím – na kurzech, školeních, od kolegů a (hlavně) od dětí.

Helena Hlaváčová

Jmenuji se Helena Hlaváčová, studovala jsem na Ostravské pedagogické fakultě obor vychovatel. Už od plnoletosti jsem jezdila na dětské tábory jako vedoucí oddílu. V Českém Těšíně jsem pracovala jako vychovatelka v Domově dětí a mládeže, kde jsem vedla kroužky „dovedné ruce“. V kroužku jsme s dětmi vytvářeli různé výrobky a také jsme pravidelně jezdily na výlety. Mnoho let jsem poté pracovala mimo obor. Vždy jsem se ale chtěla k dětem vrátit a  pracovat jako vychovatelka, jelikož mě děti vždycky překvapí svým pohledem na svět. Baví mě práce s dětmi, cestování, kultura, rodina a mí dva jezevčíci.