Twitter response:

Kritéria přijetí žáků do 1.ročníku