Twitter response:

Konzultace rodiče-dítě-pedagog

12.-14.11. – Konzultace proběhnou dle časového harmonogramu, který bude vyvěšen u vchodu do multíku. Rodiče, zvolte si termín a zapište se.