Twitter response:
Montessori Úsměv

Charakteristika školy

Montessori základní škola Úsměv je soukromá škola, jejímž zřizovatelem je spolek Naše Montessa,z.s. Je školou spíše menšího rodinného typu s aktuálně povolenou kapacitou 60 žáků. Prostory školy se nachází v pavilonu Základní školy Havířov-Město M. Kudeříkové 14, okres Karviná, příspěvková organizace. Škola má smlouvou o výpůjčce zajištěny prostory pro 2 třídy v přízemí pavilonu D, prostory pro školní družinu a kabinet. Žáci mají k dispozici také zrekonstruované prostory v šatně vybavené věšákovými sestavami. Do budoucna máme přislíbené i další místnosti podle potřeb při rozvoji školy. Objekt sice leží v centru Havířova, je však obklopen zelení a k dispozici máme i vlastní zahradu. Okolí nabízí vycházky do blízkého lesoparku. Využívat můžeme také tělocvičnu. Pro stravování žáci využívají školní jídelnu ZŠ. Vzhledem k tomu, že chceme začleňovat do života školy prvky zdravého stravování, na přípravě svačinek se podílejí i žáci školy.

 

Ve škole se žáci učí v trojročí, 1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník (případně další podobné varianty).

Vzhledem k tomu, že při výuce v montessori třídách se žáci volně pohybují, pracují převážně na koberci a v různých koutcích, jsou třídy vybaveny pracovními stolky, nízkými otevřenými policemi, v nichž jsou lehce přístupné pomůcky určené pro samostatnou práci dětí, a samozřejmě kobercem pro společná setkávání a prezentace.

 

Žáci pracují především s montessori pomůckami, ke své práci mohou používat také vytvořené pracovní listy a vlastní informativní knížečky. Své výstupní materiály si zakládají do osobních portfolií.

 

Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitel, hlavní učitelka, učitel, asistent pedagoga, a také vychovatel ve školní družině. Výuku cizího jazyka škola zajišťuje externím zaměstnancem.

 

Naším zájmem je podporovat spolupráci rodičů a školy, proto jsou rodiče vítáni na společných akcích, výletech, některých dopoledních a odpoledních programech. Základem otevřenosti školy rodičům je i dobrá informovanost. Škola má vlastní webové stránky, komunikace s rodiči probíhá rovněž prostřednictvím emailu. S rodiči uskutečňujeme společná setkání, konzultační dny a průběžné individuální konzultace, třídní schůzky. Škola má zřízenu radu školy. Nejen žákům naší školy nabízíme řadu zájmových aktivit, ve kterých se angažují převážně rodiče naší školy. Nabídku pro rodiče a další zájemce chceme rozšířit i o semináře a přednášky týkající se rodinné výchovy, montessori postupů a další.