Twitter response:

Archiv rubriky: Aktuality

Aktuality

Letní příměstský tábor

Příměstský tábor

Zápis dětí do 1.třídy

Zápis dětí do 1.třídy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Úhrada doplatku stravného

Prosíme o zaplacení zálohové platby na doplatek za obědy na 2.pol. ve výši 750,-Kč na školní účet do 15. 2. 2019. Vyúčtování za 1. pololetí bude provedeno do konce února.

Jarní prázdniny

V týdnu od 11. 2. do 15.2. jsou jarní prázdniny, škola i školní družina budou uzavřeny.

Informace k plavání

Plavání

Děti mají povinnou výuku plavání na 1. st. v rozsahu 40 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 absolvujeme 10 lekcí (žáci 3. ročníku ještě 10 lekcí navíc).

Další lekce budou následovat v následujících letech, a to vždy 10 lekcí v jednom školním roce.

S sebou: dívky – plaveckou čepici (chlapci nemusí), vhodné plavky (ať dětem dobře drží), hřeben, ručník.

Před zahájením odevzdejte, prosím, vyplněný souhlas s účastí dítěte + informace o zdravotním stavu (viz tiskopisy ke stažení).

Poplatek za dopravu na plavání a zpět ve výši 300,- Kč/žák uhradíme z třídního fondu.

Děti budou plavat na bazéně v Havířově-Šumbarku, první lekce začíná 6. 2. 2019.

Zápis starších dětí

Zápis starších dětí